Ctím vaše soukromí

Proto si pečlivě prověřuji vše, co zpracovává nebo uchovává vaše osobní údaje. Níže najdete zásady, podle kterých s těmito údaji zacházím.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady popisují, jak nakládám s osobními údaji získanými prostřednictvím formulářů umístěných na mém webu dostupném na adrese www.adamkolmacka.com (dále jen „zásady“). Součástí zásad jsou i moje Zásady používání cookies.

Úvodem

Provozovatelem webu jsme já, Adam Kolmačka, se sídlem Kubova 1954/10, 621 00 Brno, IČ: ‌06981801, s živnostenským oprávněním vydaným dne 23. 3. 2018 Magistrátem města Brna, kontakt: ahoj@adamkolmacka.com, poskytující služby na poli návrhu grafického designu.

Uživatelem jste Vy, fyzická osoba, která si web prohlíží a kontaktuje mě prostřednictvím formulářů na něm umístěných.

Tyto zásady můžu čas od času změnit či doplnit. Aktuální verze bude vždy dostupná na mých webových stránkách.

Nakládání s osobními údaji

Obdržením vyplněného formuláře začínám jakožto správce zpracovávat Vaše osobní údaje. Na webu se setkáte s kontaktním formulářem pro sběr obchodních nabídek a obecných dotazů. Vyplněné údaje po přijetí uložím, strukturuji, doplňuji; a pokud už nejsou potřeba, smažu je.

Kontaktní formulář

V případě obecného kontaktního formuláře mám k dispozici Vaše jméno a příjmení, e-mail, čas odeslání a obsah zprávy, a případně název společnosti.

Údaje zpracovávám výhradně proto, abych Váš dotaz či nabídku zpracoval, komunikoval s Vámi a případně Vám poskytl další dodatečné informace související s Vaší nabídkou či dotazem. Zodpovězení Vašich dotazů a připomínek je mým oprávněným zájmem. Pokud mě kontaktujete s obchodní nabídkou, znamená to, že máte zájem se mnou spolupracovat. Důvodem pro zpracování je tak předsmluvní jednání ohledně možné spolupráce.

Údaje zpracovávám do doby úplného zodpovězení dotazu a/nebo do úplného ukončení předsmluvního jednání. Vaše údaje nechávám v interní databázi ještě 2 roky od jejich přijetí, pokud z povahy dotazu nebo nabídky vyplyne potřeba se k nim v budoucnu ještě vrátit.

Předávání údajů dalším osobám

Pro naplnění účelů uvedených výše můžu osobní údaje předávat třetím osobám, tzv. zpracovatelům.

Osobní údaje získané z formulářů budou uloženy na úložištích Google Suite od společnosti Google LLC, Kalifornie, USA. Nechávám je však vždy uložit na úložiště v rámci Evropské unie. Tyto údaje nikdy nepředávám do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

Kdykoliv mě můžete požádat o informace jaké údaje a proč o Vás zpracovávám. Případně můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem oprávněného zájmu a to e-mailem na soukromi@adamkolmacka.com. Stejně tak mě můžete požádat o kopii těchto údajů v strojově čitelném formátu. Vaši žádost vždy vyřeším nejpozději do 30 dnů. V neposlední řadě máte právo obrátit se kdykoliv přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Vždy mi prosím dávejte k dispozici aktuální, úplné a přesné údaje, které se týkají výhradně Vás. Pakliže se u Vás některé údaje změnily nebo v budoucnu změní, dejte mi prosím vědět.

Jakmile nebudu mít důvod pokračovat ve zpracovávání, osobní údaje zlikviduji.

Vždy vynaložím maximální úsilí pro to, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídám za případnou újmu.

Osobní údaje budu zpracovávat v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se zpracováváním osobních údajů jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 31. 5. 2020.

Zásady používání cookies

Co jsou to cookies

Cookies jsou malé soubory používané převážnou většinou webů, které jsou ukládány na vašem zařízení pomocí internetového prohlížeče. Informace, které cookies obsahují, jsou vytvořeny serverem webu a mohou být použity ve chvíli, kdy uživatel ze stejného zařízení navštíví webovou stránku znovu. Cookies jsou vytvořeny, aby zaznamenávaly informace o chování uživatele na stránce. Zaznamenávají se například údaje o přihlašování či prokliky jednotlivých odkazů. Cookies neobsahují citlivé údaje. Nejedná se o počítačové programy a nemohou být použity k šíření počítačových virů. Cookies se používají především pro:

  • identifikaci uživatele prostřednictvím síťových identifikátorů,
  • uchování uživatelských preferencí,
  • pomoc uživatelům dokončit jejich úkony prováděné na webové stránce bez nutnosti znovu vpisovat informaci při přecházení ze stránky na stránku či při nové návštěvě stránky,
  • hledání chyb a bugů webu,
  • pro zaznamenávání aktivity uživatelů,
  • pro vytváření marketingu a reklam relevantních pro uživatele.

Druhy cookies

Cookies je možné dělit podle doby, po kterou jsou uchovávány a podle subjektu, kterému patří.

V závislosti na délce doby uchování cookies je můžeme dělit na:

  • krátkodobé cookies, které jsou vymazány při zavření internetového prohlížeče, nebo
  • dlouhodobé cookies, které jsou v prohlížeči zařízení uchovávány i po jeho zavření, a expirují v závislosti na jejich nastavení. Tento typ cookies můžete manuálně z prohlížeče vymazat.

Podle subjektu, který cookies vydává, je možné je dělit na:

  • cookies prvních stran, které jsou vytvořeny webovým serverem naší stránky, a většinou se jedná cookies nezbytné pro fungování stránky, nebo
  • cookies třetích stran, které mohou být rovněž ukládány přes moje webové stránky, avšak nepochází z mých serverů. To je možné pomocí odkazu na soubor, například JavaScript, který je uložen mimo moji doménu. Většinou se jedná o cookies, které mi umožňují analyzovat moje webové stránky.

Které cookies používám

Cookies jsou užívány z řady důvodů popsaných níže, například proto, abych vám co nejvíce usnadnili používání mých webových stránek tím, že si zapamatuji vaše uživatelské nastavení. Ve většině případů bohužel neexistují standardizované možnosti zákazu užívání veškerých cookies bez ztráty funkčnosti podstatných částí webu. Jiné než technické cookies však do Vašeho prohlížeče ukládám nejdříve v okamžiku, kdy mi k tomu dáte souhlas prostřednictvím mojí preferenční cookie lišty.

Technické cookies

Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky, díky kterým uživateli funguje například vyhledávání na webu, jeho procházení či vstup do zabezpečených oblastí webu.

Statistické cookies

Díky tomuto typu cookies provozovatel webové stránky sbírá statistické údaje o tom, jak uživatel používá a prochází webovou stránku, které části webu nejčastěji navštěvuje, případně odesílá chybová hlášení, pokud se na webu objeví problém. Veškeré informace získávané ze statistických souborů cookies jsou anonymní. Použití těchto cookies lze však zakázat, aniž byste tím ovlivnili funkčnost webové stránky. Tyto cookies získávám díky nástroji Hotjar.

Zákaz užívání cookies

Jak už bylo zmíněno výše, jiné než technické cookies do prohlížeče bez Vašeho souhlasu neukládám. Chcete-li mít všeobecně větší kontrolu nad ukládáním cookies i na ostatních webech, můžete rozhodnout, které povolíte a které zakážete také pomocí vašeho internetového prohlížeče.

Můžete zakázat užívání jen některých, či všech druhů cookies najednou. Jak však bylo zmíněno výše, pokud zakážete užívání všech cookies, může se stát, že dojde k nefunkčností některých částí (nejen) mého webu. Pokud si nejste jisti, zda konkrétní cookies potřebujete, je pro řádné fungování webu doporučeno ponechat povolené všechny typy.

Více informací o zákazu cookies a nastavení v jednotlivých prohlížečích najdete zde:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Safari

Opera.

Pokud nechcete, aby byly na vaše zařízení ukládány cookies společnosti Google, můžete si stáhnout třeba i tento plugin.

Pro další informace o cookies a jejich užívání doporučuji web AboutCookies.org.uk nebo mě můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem.

Tyto Zásady používání cookies nabývají účinnosti 31. 5. 2020.

Máte dotaz ohledně vašeho soukromí?

Neváhejte se zeptat, pokud potřebujete více informací.

Děkuji! Vaší žádostí se začnu obratem zabývat.
Při odesílání se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.